OLSERÖDS KONSTHALL ÖPPET ONSDAG-SÖNDAG KL 12-17

TETE-A-TETE-ÅSA JUNGNELIUS & JOSEFIN GÄFVERT 2018

 

MULTI-PURPOSE-STEFAN JOHANSSON & EVA SCHILDT 2017

STEFAN JOHANSSON

Johanssons processartade måleri har rötterna i de amerikanska traditionerna Colorfield-painting och Post painterly abstraction. Han har tagit koncepten vidare med sina multi koloristiska stora dukar som bjuder in betraktaren i ett fullkomligt hav av nyanser och sensationer med sina färgförskjutningar och briljanta förmåga att få nyanserna att smälta samman. Det kan ses som en väldigt uppkäftig deklaration att ”Måleriet är här för att stanna, vare sig du vill eller inte!”. Hans dukar har en stolt aura där de står i rummet som samtida monument över måleriets förträfflighet. För ingen är väl rädd för färgerna röd, gul och blå?

Stefan Johansson om sin konst:
”För utställningen Multi-Purpose på Olseröds konsthall har jag gjort en serie målningar som alla kretsar kring måleriets grammatik/grundstenar, som färgspektrumet , den råa linneduken och penseldraget.
Den råa linnedukens grågula ton använder jag som nollpunkt och kontrast till spektralfärgerna.
Målningarna är gjorda med endast ett eller två breda penseldrag där färgen blandar sig i penseldraget.
Målningarna existerar i fältet mellan den absoluta ordningen i färgspektrumet och rutnätet och den slumpmässiga färgblandningen som uppstår i penseldraget.
Jag jobbar alltid med målningen liggandes horisontalt på bockar och häller färgen på duken i ett visst system i en rund pöl. Sedan för jag en ren pensel över dessa pölar så att de blandar sig på ett slumpmässigt sätt.”

EVA SCHILDT

Schildt arbetar mer med en uppgift/en beställning från uppdragsgivaren. Som formgivare har hennes produkter en funktion. Men gemensamt med Johansson har de båda den kreativa processen som nödvändig för att gestalta sina ideer. Schildt har lyckats att sammanföra tre olika discipliner i sina verk: en humanistisk attityd mot sin omgivning, en smart lösning och en viss form av klurighet/humor, allt detta gör att hennes arbeten är mer själfulla och personliga. Det har inte minst märkts i hennes mest kända objekt: vasen Äng som har blivit en storsäljare och som ingår i utställningen i unika versioner. I denna utställning har hon även skapat ett antal unika verk ur hennes tidigare produktion men även helt nya som de två vitrinskåpen med färgade glas: ett underbart hantverk med influenser från det tidiga 1900-talets formgivning. Även hennes mindre bord Julia har här fått ett annat färgschema som representerar Schildts förhållande till de mjuka jordfärgerna.

Eva Schildt om sin formgivning:
”Som formgivare vill man alltid söka det unika och paradoxalt nog något som samtidigt appellerar och når ut till så många som möjligt. I den här serien som jag kallar Singularities har jag gjort det unika ännu mer unikt. Så som jag kanske helst vågat prova, något som kanske inte skulle gillas av alla men desto mer någon annan.”

BOTANICUM – LINE BERGSETH 2017

Line Bergseth-Botanicum är en utställning som visar konstnären Line Bergseths botaniska universum. Med en stark koppling till naturen arbetar Line med olika måleritekniker för att fånga vår uppfattning av det vackra och förgängliga. I konsthallen kommer hon att ställa ut en större grupp blomsterporträtt som utfördes under 1990-talet. Huvudnumret är den nya sviten målningar som går under namnet Fotosyntes, med en polykrom färgkolorit skapar hon bilder som påminner om uppförstorade mikroskopbilder av blommor. Till detta visas sviten North 76° som är minnesbilder från ett besök på Svalbard, utförda i akvarellteknik.

PARAPHERNALIA – JAKOB SOLGREN & GUSTAF NORDENSKIÖLD 2016

På Olseröds Konsthall presenteras utställningen Paraphernalia av Jakob Solgren & Gustaf Nordenskiöld. Som titeln antyder rör det sig om ett större antal föremål, utrustningar och artefakter som konstnärerna har installerat i det stora utställningsrummet. Det blir en vandring bland målningar av Solgren där han har fångat bitar av himmelen medan Nordenskiöld skapar en egen värld av keramiska objekt som påminner om någonting vi har mött tidigare.

JAKOB SOLGREN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Mina arbeten inbegriper och aktiverar alltid väggen och det omgivande rummet, med måleri och skulptur. Jag ser mitt arbete som ett intuitivt tillvägagångssätt att studera naturen. Där jag som konstnär/vetenskapsman sätter upp ramar och regler för hur mina studier ska gå till och hur de ska gestaltas. Tinget och bilden förhåller sig inte bara till den fysiska direkta världen, utan innefattar även ett filosofiskt och esoteriskt perspektiv. En strävan efter att vara konkret. Små medel som skapar förskjutningar och sammanfogar oförenliga objekt till en större helhet. Upptagningen/ nedtagning sker i verkligheten. Detta får betraktaren att snabbt knyta an till det enskilda objektet och bilden, men genom dess flytande tillstånd bildas en osäkerhet och verkens befintlighet och gräns. Jag vill försöka fånga himmelen.

GUSTAF NORDENSKIÖLD

Gustaf Nordenskiölds arbete kretsar kring minnen av objekt och tid.
Skulpturer som speglar ett utforskande av okända platser och kulturer sammankopplat med tolkningar av den samtid vi lever i. Dubbelbottnade objekt som är lättidentifierade och hemlighetsfulla samtidigt, verk som aktiverar minnen och påminner om kropp. Nordenskiölds verk är förankrade i verkliga föremål men ofta har det egentliga användningsområdet transformerats. Hans arbeten befinner sig i utrymmet mellan igenkänning, tvetydighet, figuration och abstraktion.
Det finns en fysisk närvaro genom metoden, en primitiv och förfinad kraftöverföring till lera, där spår från processen är viktiga i de färdiga objekten. Att bevara och visa på en handling, en tid. Att frysa ett ögonblick till eftervärlden som ett minne av dess tillkomst. Gustaf Nordenskiöld arbetar som konstnär, designer och curator. Han har uppmärksammats med ett flertal utställningar såväl i Sverige som utomlands.
Nordenskiöld finns representerad på Nationalmuseum, Röhsska museet, Malmö konstmuseum, ASU Art Museum i USA och Magnelli, Musée de la céramique i Vallauris, Frankrike.

FYRA TELEGRAM OCH EN NOVELL – MARIA FINN 2016

I sin utställning på Olseröds konsthall visar Maria Finn en serie arbeten, som alla innehåller berättande element. Julio Cortazars novell ”Blow-Up” är utgångspunkt för en serie teckningar med novellens spanska titel, ”Las babas del diablo” (2009), vilket betyder djävulens saliv. Novellen handlar om att vi själva skapar betydelser genom vårt seende, vilket går igen i utställningens andra arbeten.
I serierna ”Honeysuckle” (2014) och ”Telegram” (2016) sammanställer Finn textilmönster med referenser till psykoanalys för att framhäva att det som vi ser är färgat av våra erfarenheter, och därmed blir varje läsning unik. I ”Honeysuckle” kombinerar Finn ett mönster av William Morris med citat från Anna Freuds text ”About Losing and Being Lost”, som behandlar hur barn medvetet mister ägodelar när de känner sig oönskade. Morris’ mönster ”Honeysuckle” försvinner successivt i teckningarna och efterlämnar ett tomrum. I serien ”Telegram” använder Finn sig av olika mönster av Josef Frank, som kombineras med telegram mellan Sigmund Freud och Anna Freud från mellankrigstiden. Telegrammens korta meddelande förmedlar en tid där kommunikation tog längre tid än idag, samtidigt som texterna påminner om det språk som vi använder när vi skickar sms till varandra. Josef Franks mönster avbildas i svart-vita toner som skalar av motiven och låter dem framträda som bilder av en stiliserad natur. Finn undanhåller i sina tolkningar detaljer och denna frånvaro förmedlar en saknad och melankoli över vad som gått förlorat. I det platsspecifika verket ”Catleya” (2016) uppförstorar Finn detaljer från Josef Franks mönster med samma namn så att det får mindre igenkännbara proportioner och framstår som något okänt och otryggt, i motsättning till det ombonade intryck som Franks mönster normalt ger.

GÖSTA WALLMARK / VIVEKA WALLMARK 2016

GÖSTA WALLMARKS

Vilken rikedom i en punkt.
Efter ett helt liv som målare återvänder Gösta Wallmark till
alltings början, till den punkt som Wassily Kandinsky
utnämnde till ”måleriets urform”. Bara en djup erfarenhet
och kunskap ger konstnären förmågan till en sådan
reduktion. Punkten är en paradox: den sätter punkt men är
också en början; den signalerar tystnad men kan inte låta
bli att tala, fylld av betydelser.
Gösta Wallmarks målningar utspelar sig i ett spänningsfält
mellan regel och spontan improvisation. Hans punkter är
systematiskt uppställda på linje men var och en är en egen
individ, ingen en annan lik i storlek, kontur, psykologiskt
uttryck och färgens densitet. Varje punkt relaterar till den
tidigare och jag kan bara ana den koncentration och
dramatik som uppstår varje gång penseln ansätts vid duken
– och den överraskning som varje ny punkt väcker hos
målaren; punkten kräver att få framträda, liksom ur en
andevärld, ibland vänlig och vilsam, ibland dråplig, ja,
demonisk som i Henri Michaux´ bläckplumpar.
Punkten representerar den första dimensionen men på rad
bildar den också den andra: ”en linje är punkter som går på
promenad”, skriver Paul Klee. Och en tredje: punkten
upprättar ofrånkomligen ett bildrum på dukens yta, ett
framför och ett bakom. Allt ryms i punkten.
I Gösta Wallmarks tidigare punktmålningar skymtar jag en
fransk tradition i färgens lyskraft som i impressionismen
och Georges Seurats pointillism. I de senare har
reduktionen gått ytterligare ett stycke mot en målerisk
minimalism vars meditativa skönhet och uppmärksamhet
kan påminna om Agnes Martin. Ändå är punkterna mättade
med betydelser utanför den rena färgen och formen:
punkter på promenad öppnar sig hela tiden för nya
associationer, det kan vara hemlig skrift eller partitur,
horisonter i landskap eller labyrintiska samhälleliga system.
Ja, vilken rikedom i Gösta Wallmarks punkter…
Peter Cornell

VIVEKA WALLMARK     

Verksam sedan 1980-talet då med bruksföremål som koppar, fat, vaser och muggar.
Arbetar numera med unika objekt. Hennes arbeten går mot en mer ursprunglig form likt den när människan skapade kärl för användning som i Kina och även den pre-Colombianska keramik traditionen. Hållit egna kurser i sitt hem.

“Mina krukor är ringlade. uppbyggda, av stengodslera.
jag gör strängar av leran som jag bearbetar med ett litet verktyg – ett “sken”
för att få ihop skarvarna. Jag arbetar fram formen hela tiden, med sken och med klappträ och direkt med mina händer tills krukan vuxit till det uttryck som jag känner mig nöjd med. Då är krukan färdig att brännas och ev. glaseras Jag använder stenugnslera som bränns upp till 280 grader. Keramik är för mig glädje. Att vara i min verkstad gör mig alltid glad. Form uppstår då mina händer, mina redskap, möter leran, bearbetar och formar den. Nära klotet finns lyckan, jag vill få leran att sjunga. Ibland kan kan glasyren
hjälpa mig att nå dit jag vill, ibland är det krukans form som behöver glasyren, ibland finns den bara inuti krukan, det är krukan själv som bestämmer.” Viveka Wallmark

OLSERÖDS KONSTHALL

Den 24 mars 2016 öppnar Olseröds Konsthall.
Det blir startskottet för en ny plats där samtida konst och även design kan visas under det intensiva sommarhalvåret i sydöstra Skåne. Det blir tre utställningar per säsong där varje är två månader lång. Just för att låta den rörliga konstpubliken få en bra chans att se varje utställning. Anette & Axel Mörner är nyinflyttade i den vackra kringbyggda gården på Olserödsvägen 52. Efter att ha spenderat merparten av sina liv i Stockholm kände paret att ett nytt kreativt kapitel borde skrivas och då föll tankarna på Skåne där paret tidigare har tillbringat sina somrar. Att det blev Olseröd var mer en slump, paret hade siktat in sig på slättlandet mellan Simrishamn och Hammenhög. Men när de besökte gården i Olseröd föll de för den variationsrika naturen i området och hur pietetsfullt huset var renoverat. Det är samtidigt intressant att ÖSKG (Östra Skånes konstnärsgille) har sina rötter här.

Axel har bakgrund som gallerist (Galleri Tre och Galleri Axel Mörner) där konstnärer som, Fredrik Wretman, Klara Kristalova och Karl Holmquist har ställt ut. Han har även arbetat som konstrådgivare med stor kunskap om den inhemska och internationella konstscenen, medan Anette arbetar som inrednings stylist. I anslutning till konsthallen kommer Anette ha en liten butik med böcker samt konst och design föremål.

Axel Mörner 
070-4915977 
axel@olserodskonsthall.se
Anette Mörner 
073-529588 0
anette@anettemorner.com
Besöksadress:
 Olserödsvägen 52 
Olseröd
Postadress:
 Olserödsvägen 52, 29795 Degeberga
Vi ligger mellan Degeberga och Brösarp i Kristianstads kommun.                                           Åk hit med buss: Skåne express 4 och 3.                                                                                       Olserödsvägen.
 Lat 55,79 – Long 14,15

 

OLSERODSKONSTHALL.SE

6